חשמלאי בצפון | עמוס וינטראוב | אלקט-אור | אביזרי לוח חשמל

אביזרי לוח החשמל

< חזרה למאמרים

לוח החשמל הוא מרכז מערכת החשמל בבית או בעסק. תפקידו לשמש נקודת בקרה והגנה מרכזית על כל מערכות החשמל. הגנה, הכוונה להגנה על חוטי החשמל, על הציוד החשמלי המחובר לשקעים, על המנורות, והחשוב מכל עלינו הצרכנים.

לוח חשמל הבנוי בצורה נכונה, אסטטית ומסודרת, יהיה גם בדרך כלל לוח תיקני ותקין. החשמלאי שיבנה לוח חשמל שהחוטים שבו צפופים וממלאים את חלל הלוח, כבר מראש ניתן להבין שטיפול בלוח זה יהיה משימה קשה בפני עצמה. קשה יהיה לאתר בלוח את מסלול החוט החשמלי המבוקש, יהיה קשה לפרק ולהחליף אביזר פגום ו/או להוסיף אביזר חדש באם מתווסף מעגל למבנה. בלוח מסודר ולא צפוף שיש בו מקום פנוי לציוד נוסף עתידי, וניתן להבחין בו בפרטים - הוא הלוח המומלץ.

ההיכרות עם לוח החשמל באה לידי ביטוי בד"כ רק במקרה של תקלה חשמלית. כאן, הידע של הצרכן בהבנת האביזרים המשמשים להגנה בלוח הוא מועט.

הלוח מורכב בדרך כלל ממספר אביזרים: המא"ז (מפסק אוטומטי זעיר/פיוז) וממסר הפחת (מפסק מגן). לכל אחד מאביזרים אלו תפקיד שונה.

המא"ז, תפקידו הראשון לנתק את המעגל החשמלי במקרה של קצר חשמלי בציוד פגום ו/או במקרה של חוטים חשופים שנגעו אחד בשני. תפקידו השני הוא למנוע צריכת זרם חריגה ממעגל המספק זרם לצרכן יחיד ו/או למעגל חשמלי המורכב ממספר צרכנים, וזאת על מנת לשמור על חוטי המעגלים מפני התחממות ושריפה. כל צרכן חשמלי המחובר ופועל, יגדיל את הזרם בחוטים, והמא"ז המתאים לחוט המזין את המעגל ינתק את החשמל במעגל הנ"ל במידה וצריכת הזרם תהיה מעבר למותר, וזאת כדי למנוע את התחממות החוטים, שריפתם וגרימת שריפה גדולה יותר.

לעומת זאת, תפקידו של ממסר הפחת הוא לנתק את הזרם בכמה מקרים: במקרה של התחשמלות , במקרה שאחד המכשירים פגום ובמקרה שקיימת בעיית רטיבות .

כפי שאנו מבינים האביזרים בלוח החשמל תפקידם להגן עלינו, ואנו חובתנו לשמור עליהם מפני פגיעה והתיישנות שכן לפעמים זהו ההבדל בין חיים למוות.

עמוס וינטראוב חשמלאי מוסמך/רשום

 < חזרה למאמרים