חשמלאי בצפון | עמוס וינטראוב | אלקט-אור | בדיקות מקדימות לחורף

בדיקות מקדימות לחורף

< חזרה למאמרים

הגשמים העומדים בפתח מבשרים את בא החורף . עם הגשמים הראשונים מופיעות בדרך כלל גם תקלות החשמל הראשונות, ותמיד ברגע הכי לא נוח, כשיש אורחים, בערב כשקשה למצא חשמלאי פנוי.ו/או כשהגשם במלא עוזו.

לכן מומלץ, כפי שאנו דואגים לרכב שיהיה תקין, יש לבצע בדיקות תקינות גם במערכות החשמל ועדיף לפני בא הגשמים ולפני שיגרם נזק ברגע הכי לא נוח.

את הבדיקה הפשוטה ניתן לבצע באופן פרטי ובצורה הפשוטה ביותר, יש לוודא שכל גופי התאורה הנמצאים מחוץ לבית תקינים, כלומר כל הכיסויים נמצאים במקומם, ואינם סדוקים ו/או שבורים. יש להפעיל את כל מעגלי התאורה החיצונים ולוודא שבכולם ישנה נורה תקינה, יש להפעיל גם את המעגלים שאינם פעילים בדרך כלל שכן הם אלה הראשונים שיקפיצו את מכשיר הפחת עם בא הגשמים וללא כל קשר לרמת השימוש בהם. גופי תאורה או עמודים שבעבר עשו "צרות" עדיף להחליפם בחדשות. קצוות נק' החשמל לתאורה שעדיין לא הורכבו בהם גופי תאורה, יש לבדוק שהקצוות לא גלויות לרטיבות, שכן סרט הדבק שבדרך כלל הם עטופים בו אינו מונע חדירת רטיבות ומים "עושי הצרות".

יש להקדיש גם תשומת לב לשקעים שמחוץ לאזור המוגן ממים (בחוץ ובמקלחות), ולוודא שהכיסוי המגן שלם ותקין.

כמו כן רצוי להפעיל את דוד המים (בויילר) שזה זמן רב לא הופעל חשמלית, למרות שקיימים הקולטים בחוץ, וזאת כדי להקדים את גילוי התקלה של גוף חימום שסיים את חייו למרות אחוזי הפעלה הנמוכים שלו, שכן עם בא הימים הקרים גדל הסיכוי שתידרש הפעלה חשמלית לחימום המים בטווח הקרוב.

עמוס וינטראוב חשמלאי מוסמך/רשום

 < חזרה למאמרים