חשמלאי בצפון | עמוס וינטראוב | אלקט-אור | חוטים בלוח החשמל הביתי

חוטים בלוח החשמל הביתי

< חזרה למאמרים

לוח החשמל משמש מרכז מערכת החשמל, למקום זה מנוקזים כל מעגלי החשמל בבית. כל אזור בבית שיש בו נקודת חשמל, מגיע בסופו של דבר ללוח החשמל, ומסתיים בדרך כלל בצינור חשמל ובו שלוש חוטים ובצבעים שונים. לוח החשמל מכיל גם את כל האלמנטים שבאים להגן על הצרכן ועל ביתו, בלוח מורכבים אביזרים המשמשים להגנה, לוח הבנוי בצורה נכונה מגדיל את הסיכוי להגנה מרבית ולהפך. לוח הבנוי בצורה מרושלת יגדיל את הסיכוי להתחשמלות ו/או לפריצת שרפה, ובמקרה הטוב הנזק יהיה אך ורק בלוח עצמו או במכשירים בהם אנו משתמשים. כדי להבטיח שהלוח בנוי נכונה יש לבדוק שלכל אביזר בלוח מגיע חוט החשמל המתאים לו(בהתאם לערכו). לכל פיוז מותר לחבר אך ורק מעגל יחיד (חוט יחיד), ובמידה ולפיוז מחוברים מס' חוטים יש לבצע הפרדה והוספת פיוז נוסף (פיוז יחיד לכל חוט). חשוב ביותר להתאים את עובי החוט לפיוז איליו הוא מחובר. במידה ולא תהיה התאמה, כלומר החוט דק מדי ולא מתאים לערך הפיוז איליו הוא מחובר, קיימת אפשרות סבירה שהחוט יתחמם, ועלול לגרום גם לשריפה בלוח החשמל במשך הזמן. להזכירכם אין לבצע כל פעולה בלוח החשמל ללא חשמלאי מוסמך היודע את עבודתו, טיפול בלוח שלא לפי הכללים מסוכן.

עמוס וינטראוב חשמלאי מוסמך/רשום

 < חזרה למאמרים