חשמלאי בצפון | עמוס וינטראוב | אלקט-אור | תפקוד ממסר הפחת

תפקוד ממסר הפחת

< חזרה למאמרים 

ממסר הפחת הוא מכשיר הגנה המיועד להגן על האדם מפני התחשמלות והתראה לציוד לקוי. המכשיר מבצע את תפקידו בשני המקרים הנ"ל:

1) המכשיר ינתק את החשמל לכל המעגלים המחוברים לפחת, בפרק זמן קצר ברגע התחשמלות.

2) אופן ההגנה השני הוא, המכשיר ינתק את החשמל גם במקרה של ציוד חשמלי פגום ואו חיווט שנפגם. בשני המקרים זרם החשמל ינתק ותימנע פגיעה בנפש ו/או שריפה.

למעשה ממסר הפחת, בודק את זרם הכניסה והיציאה, ומשווה בניהם כאשר המכשיר חש בתקלה או בהתחשמלות. כלומר חלק מהזרם היוצא מהמכשיר לא חוזר, היות והוא עובר דרך האדם או דרך הציוד הפגום לאדמה (הארקה), כלומר האיזון מופר, הדבר גורם לזרימת זרם קטן עד 30 אלפיות האמפר לפחות, דרך סליל שגורם לניתוק ולהגנה.

על ממסר הפחת קיים כפתור לבדיקת תקינות המכשיר, לחצן זה הוא למעשה לחצן הפעלה לממסר הפחת, ותפקידו להפעיל את הפחת בהפעלה ידנית. ולמעשה ע"י לחיצה על הלחצן אנחנו מזרימים זרם הפעלה למכשיר אבל זהו זרם גדול יותר מזרם ההפעלה הרשום על הפחת. כך שלמעשה לחצן זה לא בודק את רגישות הפחת אלה רק את ייתכנות ההפעלה. לפי הוראות הבטיחות יש להפעיל את הפחת אחת, לכמה חודשים ע"י הלחצן. והסיבה היא שיש צורך להפעילו כדי שהמגעים שלו לא ידבקו אחד לשני במשך הזמן (תופעה חשמלית). הבדיקה האמיתית והנכונה, היא ע"י חשמלאי מוסמך שברשותו מכשיר לבדיקת זרם הזליגה. עם חיבור המכשיר לשקע אקראי, בלחיצה על לחצן במכשיר יימדד זרם הזליגה האמיתי של הפחת וזה יוצג על הצג.

קריאה של זרם הנמוך מ – 30 אלפיות מראה על רגישות יתר, כלומר הפעלה גם כשהכול תקין. ולהפך בקריאה של זרם הגבוהה מ – 30 אלפיות, זה מראה על חוסר רגישות והפחת לא יפעל כשיידרש. בשני המקרים יש להחליף את הפחת ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

עמוס וינטראוב חשמלאי מוסמך/רשום

 < חזרה למאמרים