חשמלאי בצפון | עמוס וינטראוב | אלקט-אור | חשמל זה לא רק האור בקצה המסדרון!

חשמל זה לא רק האור בקצה המסדרון!

< חזרה למאמרים

 

 

מערכות החשמל בהם אנו משתמשים בכל רגע, חייבות להיות אמינות ביותר. בלוח החשמל יש אביזרים שתפקידם היחיד הוא הגנה! למנוע התחשמלות, שריפה וניתוק ציוד קצה (מפסק, שקע, מנורה, מכשיר) שנפגם. כשל באחד מהם יכול לגרום לנזק או אסון. לכן לוח החשמל ומערכות החשמל בבית חייבות להיות אמינות ב 100% ולהיבדק ע"י חשמלאי מוסמך לפחות אחת לשנה.

 

 

ליעוץ ועזרה, עמוס וינטראוב   חשמלאי מוסמך 050-5369610

 

 < חזרה למאמרים